Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Fra en ikke-T-Bone 2 x 2.

Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line.

Noter:
  • Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem
  • Dancers i leading Couples laver en Single Wheel
  • Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem.

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Vertical

efter
Vertical 1/4 Tag

efter
Vertical 1/2 Tag

efter
Vertical 3/4 Tag

efter
Vertical Tag The Line

Noter: Som ved Tag The Line, så husk altid at passere højre skulder.

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical; then passing Left shoulders, Extend to the given fractional Tag formation. If no fraction is given, complete a full Tag The Line.

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]: Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box.

Vertical Tag Your Neighbor [C2]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Ends in a L-H Wave.

Vertical Turn & Deal [C4]: From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & Roll.

See also

https://www.ceder.net/def/verticaltag.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.