Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Twist The Line [C1]
 
 

Fra en Line hvor Centers har same ansigtsretning.

Centers går frem og laver en Partner Trade mens Ends laver 1/4 In, Step Ahead og Star Thru.

Twist The Line er kønsbestemt da det indeholder en Star Thru.

In det følgende diagrammer er = Boy og = Girl.

 
før
Twist The Line
 efter
 
før
Twist The Line
 efter

Fra en 1 x 8:

 
 
før
Twist The Line
 efter

Once Removed Twist The Line [C2]:

 
 
før
Once Removed Twist The Line
 efter

See also Twist And anything [C1].

https://www.ceder.net/def/twisttheline.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.