Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Starting Double Pass Thru formation där Centers är normala Couples och Outsides är Half-Sashayed, från en normal Eight Chain Thru formation eller från andra tillämpliga formationer.

  1. De som kan Star Thru;
  2. De som kan Mirror Star Thru;
  3. De som kan Star Thru.

Den Starting Double Pass Thru formation som nämns ovan slutar i normala Lines rygg mot rygg.

Från en Starting Double Pass Thru:
(den vanligaste startformationen)

 
     
före
Triple Star Thru
 efter
Centers Star Thru
 efter
Centers Mirror Star Thru
 efter
Star Thru
(klart)
Från en Eight Chain Thru:

 
     
före
Triple Star Thru
 efter
Star Thru
 efter
Mirror Star Thru
 efter
Centers Star Thru
(klart)
Från en T-Bone formation:

 
     
före
Triple Star Thru
 efter
De som kan Star Thru
 efter
Mirror Star Thru
 efter
Centers Star Thru
(klart)

Kommentarer:
  • På både Star Thru och Mirror Star Thru, går Girl alltid under bågen.
  • Alternera händer.
  • Triple Star Thru är ett Those Who Can (De Som Kan) call. Dvs, du kanske inte gör callet totalt med 3 händer. Du gör kanske med 3 händer, men du gör kanske bara de första 2 eller de sista två händerna.
  • Efter varje del blir du Partner med den dansare som du tittade på.
  • Star Thru, Double Star Thru, och Triple Star Thru är könsberoende call. Callet är beroende på ditt kön, inte på din position som Beau eller Belle.
  • Triple Star Thru kan inte göras om samma kön tittar på varandra någon gång under callet.

Star Thru [Basic] (Ed Michl 1960): Från dansare av motsatt kön som tittar på varandra. Boys använder höger handflata framåt, Girls använder vänster handflata framåt. Sätt handflatorna mot varandra och gå framåt till den andra dansarens startposition, Girl går under bågen 1/4 åt vänster medan Boys vrider sig 1/4 åt höger. Slutar i ett Couple.

Mirror Star Thru [NOL]: Gör spegelbilden av en Star Thru. Det vill säga... Från dansare av motsatt kön som tittar på varandra. Boys använder vänster handflata framåt, Girls använder höger handflata framåt. Sätt handflatorna mot varandra och gå framåt till den andra dansarens startposition, Girl går under bågen 1/4 åt höger medan Boys vrider sig 1/4 åt vänster. Slutar i ett Couple.

Double Star Thru [A1]: Från normala Facing Couples (Boy till vänster, Girl till höger). Star Thru; Mirror Star Thru. Slutar i Couples rygg mot rygg.

https://www.ceder.net/def/triplestarthru.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.