Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Scoot [A1]
 
 
Från Mini-Wave Columns.

#1 dansaren Circulate medan de andra gör en Grand Extend (1/2 Circulate), Arm Turn 1/2 och Grand Extend.

Slutar i Mini-Wave Columns.

Från R-H Columns:

 
före
Triple Scoot
 
 
efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:
 • Dansarnas svar på Triple Scoot är 'Rooty-toot-Toot'.
 • Triple Scoot är en Grand Scoot Back. I själva verket är i modern square dance-terminologi Triple Scoot en oriktig benämning. Se Grand Follow Your Neighbor [A1] för en diskussion om 'Grand' CONCEPT.
 • Historiskt, fanns Triple Scoot på Plus-listan, men det togs bort och ingen annan lista plockade upp det. Triple Scoot togs nyligen upp på A1-listan, samtidigt som Grand Follow Your Neighbor, men ändrade tyvärr inte namn till Grand Scoot Back.

  Här är mina kommentarer till att döpa om Triple Scoot till Grand Scoot Back:

  • Att döpa om Triple Scoot till Grand Scoot Back är ett måste. Det fixar problemet med vad man skall kalla en Grand Scoot Back från Parallel Columns om 3. För att vara konsistent med nuvarande språkbruk, måste vi säga "Double Scoot" från denna formation. Personligen skulle jag föredra att använda samma ord (t.ex, Grand Scoot Back) för både 6-dansare och 8-dansare fallen.
  • Om Triple Scoot döps om till Grand Scoot Back, kommer följande att hända:
   1. Caller kommer att börja använda "Grand" variationer som "Grand Scoot & Dodge", "Grand Walk & Dodge", etc. Sannolikt kommer det att resultera i att "Grand" Concept läggs till Advanced i framtiden.
   2. Caller kommer att börja använda "Grand Scoot Back" från andra formationer än Columns. T.ex, från Columns efter en 1/2 Circulate & Roll.

Scoot Back [Mainstream] (Lee Kopman 1969):

 • Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders Box Circulate medan Trailers Extend, Arm Turn 1/2, & Extend. En Mini-Wave slutar i en Mini-Wave Box.
 • Från en Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2; & Extend. Slutar i en Single 3/4 Tag.

Triple Cross [A1] (Lee Kopman och Deuce Williams 1973): Från en 1/4 Box, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer. De 6 som kan gör en diagonal Pull By och använder ytterhanden. En 1/4 Box slutar i Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns slutar i 3/4 Box.

Triple Play [C3A] (Mike Laderoute 1978): Från Mini-Wave Columns. #1 dansaren Transfer (Trail Off, Circulate, 1/4 In) medan de andra 1/2 Circulate och Trade; i de nya Center Columns #1 dansaren Transfer (Trail Off & Roll) medan de andra 1/2 Circulate och Hinge; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

https://www.ceder.net/def/triplescoot.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.