Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Cross [A1]
 
 

From a 1/4 Box, Mini-Wave Columns, or other applicable formations. EN: 10
Z formací 1/4 Box, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací. CZ: 10

The six who can diagonally Pull By using outside hands. EN: 20
Těch šest, kteří mohou, udělají diagonálně Pull By za vnější ruku. CZ: 20

A 1/4 Box ends in Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns end in a 3/4 Box. EN: 30
1/4 Box končí v Mini-Wave Columns; Mini-Wave Columns končí ve 3/4 Box. CZ: 30

   
před
Triple Cross
  po
Again, from here
Triple Cross... EN: 40
Znovu odtud
Triple Cross... CZ: 40
 po

Note: The dancer's verbal response to Triple Cross is 'Bang-Bang-Bang' said with the cadence of the syllables in the words Triple CrossEN: 50
Poznámka: verbálně reakce tanečníků na Triple Cross je 'Bang-Bang-Bang', řečeno v rytmu slabik slov Triple CrossCZ: 50

Double Cross [A2V]:
From applicable Columns of 3. The four who can diagonally Pull By using outside hands. Some callers believe this call is poorly named, and prefer to call it as 'Center 6 (or Columns of 3) Triple Cross'. EN: 612
Z vhodných Columns of 3. Ti čtyři, kteří mohou, udělají diagonálně Pull By za vnější ruku. Někteří calleři věří, že tato figura je špatně pojmenovaná a raději callerují 'Center 6 (nebo Columns of 3) Triple Cross'. CZ: 612

 
před
Double Cross
 po

anything & Cross [A1] (Jerry Haag 1983):
From applicable formations. Do the anything call (which must end in an applicable 2 x 2); Trailers diagonally Pull By using outside hands. EN: 116
Z vhodných formací. Udělejte figuru anything (která musí končit ve vhodných 2 x 2); Trailers diagonally Pull By za vnější ruku. CZ: 116

Grand Cross Back [C2]:
From Columns or other applicable formations. Out-Facing Ends U-Turn Back as the others diagonally Pull By using outside hands. Columns end in opposite-handed Columns. EN: 613
Z formace Columns a dalších vhodných formací. Out-Facing Ends U-Turn Back, ostatní diagonálně Pull By za vnější ruku. Columns končí v Columns za druhou ruku. CZ: 613

https://www.ceder.net/def/triplecross.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.