Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 


Triple Box je jméno formace, která je tvořena třemi boxy 2 x 2, z nichž některé obsahují fantómy. Při provádění figur ve formaci
Triple Box pracujete s tanečníky a fantomy ve své formaci 2 x 2. Udržujte si přehled o fantómech a nechávejte jim ve formaci místo.

Kdo s kým pracuje v
Triple Box

 
před
Triple Box Circulate
 po
 
před
Triple Box Pass The Ocean
 po
 
před
Triple Box Counter Rotate 1/4
 po
 
před
Triple Box Peel & Trail
 po

Viz také Triple Column | Line | Wave FORMATION [C1].

https://www.ceder.net/def/triplebox.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.