Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Triangle FORMATION [C1]:

A Triangle is a 3-dancer formation consisting of 2 Base dancers and an Apex dancer. EN: 10
En Triangle er en 3-danser formation bestående af 2 base dansere og en "Top" danser. DK: 10

In a Tandem-Based Triangle the Base dancers form a Generalized Tandem; in a Wave-Based Triangle, the Base dancers form a Generalized Couple. EN: 20
I en Tandem-baseret Triangle er Base danserne i en Tandem. I en Wave baseret Triangle er Base danserne i Mini-Waves. DK: 20

Triangle FORMATION
 
Tandem-Based Triangle Wave-Based Triangle

=

Apex dancer, EN: 30
Apex (Top) danser, DK: 30
og =
Base dancers. EN: 40
Base dansere. DK: 40

Triangle IDENTIFICATION
(from selected setups): EN: 50
(fra udvalgte formationer): DK: 50

 
   
Galaxy Hourglass 1/4 Diamond setup

Tandem-Based Triangles:

,,   og   ,,.

  Wave-Based Triangles:

,,   og   ,,.

Note: The Base dancers need not be adjacent. E.g., from the Hourglass formation shown above, the Base dancers of the Wave-Based Triangle are far apart. EN: 60
Base danserne behøver ikke at være umiddelbart ved siden af hinanden som eks. i Hourglass formationen vist ovenfor, hvor Base danserne er points i Hourglass og ret langt fra hinanden. DK: 60

Triangle Circulate [C1]:

From a Triangle. Move forward to the next position within the Triangle, turning as necessary to take the original facing direction (or original opposite facing direction, if it is a facing Triangle Circulate) of the dancer who was originally there. EN: 70
Fra en Triangle. Gå fremad til den næste position i Trianglen, og drej som nødvendigt for at indtage den samme ansigtsretning (eller den modsatte ansigtsretning hvis det er en Facing Triangle Circulate) som den danser der oprindelig stod der. DK: 70

Tandem-Based Triangle Circulate:

 
 
før
Triangle Circulate
 efter
Wave-Based Triangle Circulate:

 
 
før
Triangle Circulate
 efter

Note: As with a Box Circulate or Diamond Circulate, when doing a Triangle Circulate, maintain the handedness of the formation (i.e., keep the same shoulder toward the Center of the Triangle). EN: 80
Som i en Box Circulate eller i en Diamond Circulate, skal man ved en Triangle Circulate bibeholde same handhold i formationen (dvs. vende samme skulder ind mod Centeret af Trianglen). DK: 80

Inpoint | Outpoint Triangle IDENTIFICATION [C1]:

From Twin Diamonds: the In | Out-Facing Point is the Apex of a Triangle. The other Point of the same Diamond must be facing the opposite direction. EN: 90
Fra Twin Diamonds. Den in- eller outfacing Point er "Top" danseren af sin Triangle. Den anden Point i den samme Diamond skal have modsat ansigtsretning. DK: 90

 
Inpoint Triangles Outpoint Triangles

Inside Triangle IDENTIFICATION [C1]:

Ignoring the outside two dancers, there is a Triangle on each side. EN: 100
Når man ignorerer de Outside to dansere, er der en Triangle på hver side. DK: 100

Outside Triangle IDENTIFICATION [C1]:

Ignoring the Very Centers, there is a Triangle on each side. EN: 110
Når man ignorerer The Very Centers, er der en Triangle på hver side. DK: 110

Inside Triangles

 
 
Outside Triangles

 
 

In | Out-Center Triangle IDENTIFICATION [C1V]:

From Point-to-Point Diamonds. The In | Out-Facing Center is the Apex of a Triangle. This identification is rarely used. EN: 120
Fra Point-to-Point Diamonds. In/Out-facing Center er "Top" danseren af Trianglen. Denne kombination er kun sjældent brugt. DK: 120

 
In-Center Triangles Out-Center Triangles

anyone-Point Triangle IDENTIFICATION [C1V]:

From Twin Diamonds. This identification can be used when both points of the Diamond are facing the same direction. EN: 130
Fra Twin Diamonds. Denne kombination kan bruges hvis begge Points har ansigtsretning In/Out. DK: 130

 
Beau-Point Triangles Belle-Point Triangles

anyone-Based Triangles IDENTIFICATION [C1V]:

From setups such as C1 Phantoms where there are several possible Triangles. The anyone dancers are the Base dancers of a Triangle. EN: 140
Fra formationer så som C1 Phantoms hvor der er flere muligheder for Triangles. Anyone danserne er Base-dansere i en Triangle. DK: 140

In the following diagrams, EN: 150
I det følgende diagrammer, er DK: 150
= Boy and EN: 160
= Boy og DK: 160
= Girl. EN: 170
= Girl. DK: 170

anyone-Based Triangle IDENTIFICATION:

 

Boy-Based Triangles:

,,   og   ,,.

  Girl-Based Triangles:

,,   og   ,,.

"L" FORMATION [C4]:
An "L" is a 3-dancer formation that can be obtained from a 2 x 2 after removing any one of the dancers. EN: 558

"L" FORMATION
 
før
"L" Circulate
 efter

https://www.ceder.net/def/triangleidentification.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.