Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formací Facing Couples, R-H Wave a dalších vhodných formací.

  1. Pass Thru;
  2. As Couples 1/4 Right.

Končí v R-H Two-Faced Line. Figura má dvě části.

   
před
Travel Thru
 po
Pass Thru
 po
As Couples 1/4 Right
(hotovo)

Left Travel Thru [C3A]: Pass Thru levým ramenem, As Couples 1/4 Left. Poznámka: původní definice Left Travel Thru obsahovala Right-shoulder Pass Thru, takže někteří tanečníci to tak stále ještě mohou dělat. Aby bylo jasné, kterým ramenem se míjet, musí říct caller Mirror Travel Thru.

anything Like A Travel Thru [NOL]: Udělejte figuru anything; As Couples 1/4 Right.

Travel direction [NOL] (Vic Ceder 1992): Pass Thru; As Couples turn 1/4 daným směrem (direction).

https://www.ceder.net/def/travelthru.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.