Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Trail Off [A2]
 
 
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or "Z". EN: 10
Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) nebo "Z". CZ: 10

As one movement, Leaders step forward if necessary, Run (180° toward the center of the 4-dancer formation) and Veer Out as the Trailers step forward if necessary and Trade (passing left-shoulders if facing the same direction). EN: 20
Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, Run (180° směrem ke středu formace čtyř tanečníků) and Veer Out, Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). CZ: 20

A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. In particular, a Mini-Wave Box ends in a Two-Faced Line, and Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 30
Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 30

Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Trail Off
 po
Z Tandem Couples:

 
 
před
Trail Off
 po
Z L-H "Z":

 
 
před
Trail Off
 po
Z T-Bone 2 x 2:
(used only at C1 or above): EN: 40
(používáno od C1 výše): CZ: 40

 
 
před
Trail Off
 po

Poznámky:
 • Trail Off is a Cross Peel Off. You need to cross the center of your 4-dancer formation to end on the far side. EN: 50
  Trail Off je Cross Peel Off. Musíte jít přes střed své formace čtyř tanečníků a skončit na druhé straně. CZ: 50
 • When starting from Tandem Couples, pass Left-shoulders with the other dancer in your Couple. This is because Trail Off is a Cross Peel Off: Leaders do a Half Sashay then Peel Off as Trailers step forward if necessary do a Half Sashay then Peel Off. Of course, when dancing, don't abruptly do a Half Sashay then Peel Off. Instead, blend the Half Sashay and Peel Off into one smooth movement. EN: 60
  Pokud je výchozí formace Tandem Couples, tanečníci v páru se míjejí levým ramenem. TO je proto, že Trail Off je Cross Peel Off: Leaders dělají Half Sashay a pak Peel Off, Trailers krok dopředu v prípadě potřeby, Half Sashay a pak Peel Off. Samozřejmě při tancování se nedělá náhle Half Sashay a pak Peel Off. Místo toho se Half Sashay a Peel Off spojí do jednoho plynulého pohybu. CZ: 60
 • Everyone can Roll after a Trail OffEN: 70
  Po Trail Off mohou všichni dělat RollCZ: 70
 • From non-T-Bone formations, Trail Off always ends in a Line. Dancers who start in Tandem end in a Couple, with the original Lead dancer ending as an End of the resulting line, and the original Trailing dancer ending as a Center. EN: 80
  Non-T-Bone výchozí formace končí Trail Off vždy v Line. Tanečníci, kteří začínají v tandemu, končí v páru. Původní Leader skončí na konci řady, původní Trailer uprostřed. CZ: 80
 • Trailer traffic patterns: EN: 90
  Způsob zatancování pro Trailer: CZ: 90
  • If facing opposite directions: EN: 100
   Pokud se koukají každý jiným směrem: CZ: 100
   Extend (if necessary) & Arm Turn 1/2. EN: 110
   Extend (pokud je potřeba) & Arm Turn 1/2. CZ: 110
  • If facing the same direction: EN: 120
   Pokud se koukají stejným směrem: CZ: 120
   Step ahead (if necessary) & left-shoulder Partner Trade. EN: 130
   Step ahead (pokud je potřeba) & levým ramenem Partner Trade. CZ: 130

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962):
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or a "Z". As one movement, Leaders flip away (180°) from the center of the 4-dancer formation and step forward if necessary as the Trailers step forward if necessary and U-Turn Back by turning away from the center of the 4-dancer formation. A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. EN: 347
Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders flip away (180°) směrem od středu své formace čtyř tanečníků a krok dopředu, pokud je potřeba, the Trailers krok doptředu, pokud je potřeba a U-Turn Back tak, že se točí směrem od středu své formace. Výchozí Non-T-Bone formace končí vždy v Line. CZ: 347

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 346
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 346

Trail & Peel [C4] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Trail Off as Trailers Peel Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 349
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Trail Off, Trailers Peel Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 349

Trail To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Trail Off as Trailers Extend if necessary and Hinge. A non-T-Bone starting formation Ends in a Diamond. EN: 424
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Trail Off, Trailers Extend, pokud je potřeba and Hinge. Non-T-Bone výchozí formace končí v Diamond. CZ: 424

Trail The Deal [C4] (Vic Andrews 1963):
From an applicable 2 x 2 or "Z". As one movement, Leaders Trail Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem. Ends in a Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem Trade & Roll, passing left-shoulders if starting from Tandem Couples. EN: 425
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Trail Off & Roll and Step Forward, Trailers následuje Leadera jako při Cross Cloverleaf. Končí v Single Double Pass Thru (Zero Tag). CZ: 425

Trail The Wave [C4]:
From Parallel Waves. Complete The Tag (Extend Twice); Trail Off. Ends in Facing Lines. EN: 426
Z formace Parallel Waves. Dodělejte The Tag (Extend Twice); Trail Off. Končí ve Facing Lines. CZ: 426

https://www.ceder.net/def/trailoff.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.