Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Touch By {fraction} By {fraction} | {anything} [C3A]
 
 
Från en Single Double Pass Thru, den formation som fås från en Diamond efter att alla har gjort 1/4 In eller andra tillämpliga formationer.

Centers Touch den första givna fraction och Spread medan de andra stiger framåt; de nya Centers Touch den andra givna fraction eller gör anything callet. Slutar vanligen i en R-H Diamond eller en R-H Two-Faced Line. Det finns inga 'default' fractions för detta call.

   
före
Touch By 1/2 By 1/4
 efter
Centers Touch 1/2 & Spread
medan de andra stiger framåt
 efter
nya Centers Touch 1/4
(klart)

   
före
Touch By 1/4 By Swing Thru
 efter
Centers Touch 1/4 & Spread
medan de andra stiger framåt
 efter
nya Centers Swing Thru
(klart)

Notera: Anything callet (vilket inte behöver vara ett 2-dansare call) görs från Facing dansare. Från en Double Pass Thru, tänk över Touch By 1/4 By Recycle (det är en facing Recycle).

Varianter:

  • Column of 6 Touch By (3 fractions | anything givet);
  • Column of 8 Touch By (4 fractions | anything givet).

 
före
Touch By 1/4 By 1/2 By 3/4
 efter

https://www.ceder.net/def/touchby.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.