Definitions of Square Dance Calls and Concepts
The Gamut [C3A]
 
 
Från Parallel Lines med Centers i Tandem.

Ends Circulate två gånger medan Centers Any Hand 3/4 Thru och Trade The Wave; alla Cut The Diamond.

Slutar i Parallel Lines.

   
före
The Gamut
 efter
Ends Circulate två gånger
medan Centers Cast Off 3/4, Slip, och Trade The Wave
 efter
Cut The Diamond
(klart)

Kommentarer:
  • Om du är en Center, glöm inte att göra Very Centers Trade (som del av Any Hand 3/4 Thru) innan du gör Trade The Wave.
  • Vänta tills alla har identifierat sin Diamond innan du försöker göra Cut The Diamond!
  • The Gamut används ofta som ett suffix till det föregående callet (t.ex, Boys Run The Gamut).
  • Caller callar ofta Replace Cut The Diamond med ett annat call.

Swing The Gamut [C3A]: Från Parallel Waves eller Eight Chain Thru. Arm Turn 1/2; The Gamut. Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

https://www.ceder.net/def/thegamut.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.