Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Tandem sestává ze dvou tanečníků stojících za sebou. Oba tanečníci se koukají stejným směrem. Oba pracují jako jedna jednotka, jakoby byli jeden tanečník, a takto provedou danou figuru. Tandem je podobný As Couples [A1], ale místo vedle sebe jsou tanečníci za sebou.

Tanečníci v tandemu (Tandem dancers)

   
před
Tandem Touch 1/4
 po
Tandem Touch
 po
Tandem Arm Turn 1/4
(hotovo)
   
před
Tandem Spin The Top
 po
Tandem Arm Turn 1/2
 po
Tandem Fan The Top
(hotovo)

Rady pro tancování:

Tandem of 3 (nebo 4): Column of 3 (nebo 4), kde se tanečníci koukají stejným směrem, pracuje jako jednotka.

As Couples CONCEPT [A1]: Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru.

Viz také Siamese CONCEPT [C1].

https://www.ceder.net/def/tandem.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.