Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From Back-to-Back Lines. EN: 10
Från Lines rygg mot rygg. SE: 10

The n dancers on the right-hand side of each Line do a 'Shakedown' movement (1/4 Right, Counter Rotate 1/4, and Roll) and adjust to end in Concentric Facing Lines of n as the others 1/4 Right and Step Ahead to join hands creating a compact symmetric formation. EN: 20
De n dansarna på höger sida av varje Line gör en 'Shakedown' rörelse (1/4 Right, Counter Rotate 1/4, and Roll) och justera för att sluta i Concentric Facing Lines om n medan de andra 1/4 Right och Step Ahead för att ta handfattning och skapa en kompakt symmetrisk formation. SE: 20

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Take 0

efter
Take 1

efter
Take 2

efter
Take 3

efter
Take 4

From Back-to-Back Lines of 3. EN: 30
Från Lines om 3 rygg mot rygg. SE: 30

Kommentarer:
  • Only those doing the 'Shakedown' movement can Roll. EN: 40
    Bara dansarna som gör 'Shakedown' rörelsen kan göra Roll. SE: 40
  • From Back-to-Back Lines, Take 4 is the same as Concentric ShakedownEN: 50
    Från Lines rygg mot rygg, är Take 4 samma som Concentric ShakedownSE: 50

https://www.ceder.net/def/take.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.