Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z libovolné Line of 4.

Centers Run, Ends Cross Run.

Končí v Line.

 
před
Switch The Line
 po
 
před
Switch The Line
 po

Poznámky:
  • O Switch The Line můžete přemýšlet také jako o (do your part) Swing-Slither.
  • Na A2 je figura Switch omezena pouze na formaci Wave.
  • Pokud jdou dva tanečníci proti sobě, tak podle CALLERLAB definice ti, co dělají Cross Run, jdou venkem, jinak se aplikují všechna obvyklá pravidla o míjení tanečníků.

Grand Switch (The Line | Wave) [C4] (Lee Kopman): Z obecné 1 x {n} Line. Tanečník #2 (ti vedle Very Ends) Run, ostatní Grand Working As Ends Cross Run. Končí v 1 x {n} Line. Cheat: Jako jeden pohyb Swing-Grand Slither.

Viz také Cross Roll To A Line | Wave [C1].

https://www.ceder.net/def/switchtheline.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.