Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swing The Fractions [C1]
 
 
From Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring, or other applicable formations. EN: 10
Z formací Parallel Waves, Facing Diamonds, Thar, Alamo Ring a dalších vhodných formací. CZ: 10

 1. Those who can Right Arm Turn 1/4; EN: 20
  Kdo může Right Arm Turn 1/4; CZ: 20
 2. those who can Left Arm Turn 1/2; EN: 30
  kdo může Left Arm Turn 1/2; CZ: 30
 3. those who can Right Arm Turn 3/4; EN: 40
  kdo může Right Arm Turn 3/4; CZ: 40
 4. those who can Left Arm Turn 1/2; EN: 50
  kdo může Left Arm Turn 1/2; CZ: 50
 5. those who can Right Arm Turn 1/4. EN: 60
  kdo může Right Arm Turn 1/4. CZ: 60

Swing The Fractions is a 5-part call. EN: 70
Figura Swing The Fractions má pět částí. CZ: 70

Z Parallel R-H Waves:

 
před
Swing The Fractions
 
       
po
1/4 by the Right
(1/5)
 po
1/2 by the Left
(2/5)
 po
3/4 by the Right
(3/5)
 po
1/2 by the Left
(4/5)
 po
1/4 by the Right
(hotovo)

Poznámky:
 • Start with the R-H, and alternating hands Arm Turn 1/4, 1/2, 3/4, 1/2, and 1/4 (i.e., 1-2-3-2-1). EN: 80
  Začněte za pravou ruku a pak ruce střídejte Arm Turn 1/4, 1/2, 3/4, 1/2 a 1/4 (tzn. 1-2-3-2-1). CZ: 80
 • It is generally accepted that all Arm Turns must be done from Mini-Waves, not from facing dancers. Most callers and dancers believe it is inappropriate to call Swing The Fractions starting from a setup such as an Eight Chain Thru. EN: 90
  Je obecně akceptováno, že Arm Turns musí být prováděny z Mini-Waves, nikoliv z facing dancers. Většina callerů i tanečníků věří, že není možné callerovat Swing The Fractions z formací jako třeba Eight Chain Thru. CZ: 90
 • Swing The Fractions is a 'Those Who Can' call. Only those who have the appropriate hand joined can do the next part of the call. EN: 100
  Swing The Fractions je 'Kdo může' figura. Jenom ti, co se drží za správnou ruku, mohou provést další část figury. CZ: 100
 • 4/5 Swing The Fractions is commonly called. EN: 110
  Celkem často je callerována i varianta 4/5 Swing The FractionsCZ: 110

Z Facing Diamonds:

 
před
Swing The Fractions
 
       
po
1/4 by the Right
(1/5)
 po
1/2 by the Left
(2/5)
 po
3/4 by the Right
(3/5)
 po
1/2 by the Left
(4/5)
 po
1/4 by the Right
(hotovo)

Left Swing The Fractions [C1]:

Start with the Left hand. EN: 120
Začněte za levou ruku. CZ: 120

Note: Swing The Fractions is a palindrome (i.e., its definition is the same forward or backward [Reverse Order]). EN: 130
Poznámka: Figura Swing The Fractions je palindrome (tzn. její definice je stejná od začátku i od konce [Reverse Order]). CZ: 130

https://www.ceder.net/def/swingthefractions.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.