Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Step & Flip [C1]
 
 
Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků.

Centers Step Ahead, Ends Run do vedlejší středové pozice.

Končí buď v Box (2 x 2) nebo "Z" (4 pozice v matici 2 x 3).

Figura Step & Flip je podobná Step & Fold [C1] kromě toho, že při Step & Flip končí původní Ends vždy spolu spojeni za ruce.

 
před
Step & Flip
 po

 
před
Step & Flip
 po

 
před
Step & Flip
 po

(končí v matici 2 x 6
tzn. dvě matice 2 x 3)

 
před
Step & Flip
 po

(končí v matici 3 x 4
tzn. dvě matice 2 x 3)

Poznámky:

  • Z formace Wave, Step & Flip končí v "Z", kdežto Step & Fold končí v Mini-Wave Box.
  • 'Step' ve figuře Step & Flip je krok rovně, což je často (ale ne vždy) totéž, co Press Ahead. 'Flip' znamená Run na vedlejší pozici (jako při Flip The Diamond).
  • Narozdíl od Step & Fold může být figura Step & Flip provedena z libovolné line of 4. Při dokončení figury jsou původní Ends vedle sebe. Z formace Parallel Lines se Step & Flip dělá v každé Line a nikdo nejde přes střed do druhé poloviny čtverylky.
Viz také Step & Fold [C1] a Step And anything [C2].

https://www.ceder.net/def/stepandflip.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.