Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Stagger znamen, e z formace 16-Matrix, typicky Interlocked Blocks [C1], pracujete, jako byste byli v Columns. Po dokončen figuty se mus kad tanečnk postavit na původn obsazen msta formace. Shape-changing fogury jsou dovolen jen za podmnky, e bude jasn, kam se m kad tanečnk po skončen figury postavit. Pokud je vchoz formace Interlocked Blocks, pouijte pro určen vslednho postaven diagonlu.

Stagger CONCEPT

 
 
Odtud...   si představte, e jste zde.

 
před
Stagger Circulate
 po
     
před
Stagger Peel & Trail
  představte si, e jste v Columns.  po
Peel & Trail
  po nvratu
na původn pozice

Stagger anything To A Line | Wave | normal setup [C2V]: Začněte danou figuru Stagger, ale skončete v normální formaci (tzn. zrušte deformaci). Například Stagger Coordinate To A Line začíná v deformované formaci, ale končí v Parallel Lines.

Staggered Line | Wave [C2V] (Lee Kopman 1981):

 
   
odtud...   nebo odtud...   pracujte, jako byste byli zde.
Staggered Box [C2V] (Lee Kopman 1981):

 
   
odtud...   nebo odtud...   pracujte, jako byste byli zde.
Staggered Single 1/4 Tag (or Diamond) [C4]:

 
   
odtud...   nebo odtud...   pracujte, jako byste byli zde.

Split Stagger [C2V]: Totéž co Stagger working Split. Například Split Stagger Counter Rotate 1/4 je totéž co Stagger Split Counter Rotate 1/4. Někdy caller řekne Split Stagger, aby zdůraznil, že figura se provádí ve Split, i když by Stagger úplně stačilo, jako třeba Split Stagger Walk & Dodge (protože Walk & Dodge je figura pro čtyři tanečníky a vždy se dělá ve Split, když je callerována z Columns). Věříme, že calleři by se měli termínu Split Stagger vyhýbat.

Big Block CONCEPT [C3A]: Z vhodné formace v matici 4 x 4, jako Interlocked Blocks, Butterfly nebo "O". Proveďte figuru v distorted (zdeformovaných) Parallel Lines.

Viz také Block FORMATION [C1].

https://www.ceder.net/def/stagger.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.