Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Dansare bredvid varandra, sida vid sida (De som är i en Mini-Wave eller ett Couple) Trade & glid isär (lämna utrymme för två dansare emellan) medan de som är långt från varandra glider ihop & Trade.

Squeeze är ett 2-delars call.

 
före
Squeeze
 efter
 
före
Squeeze
 efter

Squeeze The Butterfly [C1]: Från en Butterfly. Alla Squeeze. Slutar i ett "O".

 
före
Squeeze The Buttefly
 efter

Squeeze The "O" [C1] (Norm Poisson): Från ett "O". Alla Squeeze. Slutar i en Butterfly.

Squeeze The Galaxy [C1] (Dave Hodson 1976): Från en Galaxy. Alla utom Apex på Wave-Based Triangle Squeeze. Slutar i ett Hourglass.

 
före
Squeeze The Galaxy
 efter

Squeeze The Hourglass [C1] (Dave Hodson 1976): Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Very Centers Trade och glider isär. Points på Center Diamond rör sig inte. Slutar i en Galaxy.

 
före
Squeeze The Hourglass
 efter

Kommentarer:
  • Squeeze The Butterfly eller Squeeze The "O", är alla 8 dansarna aktiva.
  • Men på Squeeze The Galaxy eller Squeeze The Hourglass är bara 6 dansare aktiva!

Squeeze, måste dansarna ibland vänta med att röra sig tills de andra dansarna har gjort klart sin del.

   
före
Squeeze
 efter
Centers Squeeze
 efter
ursprungliga Ends Squeeze
(klart)
   
före
Squeeze The Diamond
 efter
Centers Squeeze
 efter
ursprungliga Points Squeeze
(klart)

anything Like A Squeeze [C4] (Dave Hodson 1979): Gör anything callet (vanligen ett 2-dansare call) men slutar så att de som började bredvid varandra slutar långt från varandra (lämnar utrymme för två dansare).

https://www.ceder.net/def/squeeze.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.