Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en 4 x 4 Matris, visualiserad som 4 Columns | Lines | Waves bredvid varandra.

Dela en 4 x 4 Matris i två uppsättningar av Columns | Lines | Waves bredvid varandra och arbeta i den resulterande 2 x 4 Matrisen på varje sida.

   
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Columns
 före
Split Phantom Columns
Triple Cross
 efter
   
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Lines | Waves
 före
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 efter

Kommentarer:
  • Om det givna callet kräver att du vet ansiktsriktningen på en Phantom, titta på dennas opposite i Split Phantom Columns | Lines | Waves formationen. Förhoppningsvis så finns det en riktig dansare i denna position, i vilket fall så tittar då din Phantom i motsatt riktning mot den dansaren. Detta är känt som Assume Symmetry (antag symmetri). En del caller anser att du alltid skall göra det; andra caller anser att du aldrig skall göra det (jag har den senare åsikten).
  • Om callern säger Split Phantom Waves, så har du mer information om ansiktsriktningen på Phantoms: de måste vara i Waves!
  • Tänk att du har en tegelmur som delar uppställningen i två halvor. Det kan hjälpa dig att undvika att komma över i den andra halvan.
  • Shape-changing call är tillåtna. Gör det givna callet, håll reda på Phantoms och "breathe" (andas) om nödvändigt så att de två resulterande formationerna är bredvid varandra.
  • Historiskt, har Split Phantom Columns | Lines | Waves också kallats Phantom Split Columns | Lines | Waves.

Från en T-Bone startformation, avgör varje dansare individuellt hur man delar 4 x 4 formationen.

 
 
före
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 efter
På högre nivåer, används Split Phantom Columns | Lines | Waves också från en 1 x 16.

 
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Lines

Se också

https://www.ceder.net/def/splitphantomclw.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.