Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Tidal Wave, Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Arm Turn 1/2; Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4.

Slutar i Parallel Lines.

     
före
Spin Chain The Line
 efter
Arm Turn 1/2
  efter
Centers på varje sida
Cast Off 3/4 och Spread
medan Very Centers Trade
  efter
Very Ends och Very Centers
glider samman & Cast Off 3/4
(klart)

Kommentarer:
  • Very Ends och Very Centers bör vänta tills Centers på varje sida har gjort färdigt callet innan de "slajdar" ihop för den slutliga Cast Off 3/4.
  • Det vanligaste misstaget vi ser är att dansarna som blir Very Ends efter den första Arm Turn 1/2 börjar "vandra". Om du blir en av Very Ends, stanna där du är några takter tills du möts av en av Very Centers för den slutliga Cast Off 3/4. Ibland är den svåraste delen av ett call att vänta att något skall hända.

Spin Chain The Line But anything [C3AV]: Resulterande Centers byter ut den slutliga Cast Off 3/4 mot anything callet.

Fan Chain The Line [C3B]: Från en Tidal Line eller Facing Lines (i vilket fall dansarna först stiger upp i en R-H Tidal Wave). Centers på varje sida Cast Off 3/4 och Spread medan Very Centers Trade; Very Ends och Very Centers glider samman och Cast Off 3/4. Slutar i Parallel Lines.

https://www.ceder.net/def/spinchaintheline.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.