Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Slip | Slide | Swing | Slither [A2]
 
 
Z formace Wave (a dalších vhodných formací čtyř tanečníků).

Slip:
Centers Arm Turn 1/2.

Slide:
Koncoví si se středovým tanečníkem vedle sebe vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

Swing:
Koncový se středovým tanečníkem vedle sebe Arm Turn 1/2.

Slither:
Centers si spolu vymění místa, úkrok dělají čelem k sobě.

před
Slip-Slide-Swing-Slither
 
     
po
Slip
 po
Slide
 po
Swing
 po
Slither
(hotovo)

Poznámky:
 • Swing znamená 'koncový se středovým vedle sebe Arm Turn 1/2'. Nezaměňujte Swing s Basicovou figurou Swing (your Partner). Arm Turn 1/2 se dělá buď z pravých nebo levých mini-vln. Proto nezaměňujte Swing s figurou Swing Thru, která vždy začíná za pravou ruku.
 • Při Slide a Slither tanečníci nemění směr pohledu, protože jen dělají úkrok čelem k sobě. Při Slip a Swing tanečníci mění směr pohledu o 180°.
 • Jedná se o čtyři separátní figury, které nejsou vždy callerovány ve stejném pořadí, ale jsou často vysloveny všechny najednou. Například (z formace Wave): Slip-Slide-Swing-Slither. Je callerova zodpovědnost říct takovou kombinaci, kterou lze provést plynule. Příklad často používaných kombinací: 1) Slip-Slide; 2) Swing-Slither. Obě kombinace byste měli být schopni plynule zatancovat.
 • Tanečníci by měli spojit figury do jednoho plynulého pohybu. Například při Slip-Slide je divné udělat Slip (Centers Arm Turn 1/2), zastavit se a pak udělat Slide (centers si čelem k sobě vymění místa). Je mnohem lepší spojit obě figury do jednoho pohybu - začít Slip, těsně před dokončení začít úkrok stranou (centers ven, koncoví dovnitř) a dostoupit do koncové pozice.
 • Při tancování často celá hala opakuje řečené figury - tanečníkům to pomáhá uvědomit si, která figura je další na řadě.
 • Z formace Mini-Wave Columns jsou figury Slip a Slither legální, i když spíše jako legrácka. Na druhou stranu figury Swing a Slide legální nejsou, protože v nich musí Ends pracovat spolu s Centers.
 • Swing a Slip nejsou legální z formace Facing Dancers. Ti, co figuru provádějí, musí být v mini-vlně. Není například legální dělat Swing z formace Eight Chain Thru.
 • Z formace Wave je Slide totéž co Spread [Plus].
 • Figury Slip a Slither mohou být také provedeny z formací Diamond, Single 1/4 Tag a "Z". Centers jsou v těchto formacích v Mini-Wave a mohou dělat Arm Turn 1/2 nebo si čelem k sobě vyměnit místa.
 • Mnoho kombinací už jsou samostatné figury. Např.:

  • Slip-Slide: Centers Cross Run
  • Swing-Slither: Switch The Wave
  • Slip-Slide-Slip: Mix

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Slip

po
Centers Slip
Někteří calleři se snaží tanečníkům pomoci a neustále říkají fráze jako Centers Slip nebo Centers Slither, i když ve skutečnosti myslí Slip nebo Slither. Tyto fráze mohou být zavádějící, protože slovo 'Centers' identifikuje a aktivuje pouze Center 4. Pokud (aktivní) Centers nejsou ve vlně nebo jiné vhodné formaci, pak nemohou udělat ani Slip, ani Slither. Představte si například z formace Parallel Waves figuru Centers Slip: caller identifikuje Centers, kteří jsou ve formaci Box, ale Slip z boxu nedává smysl. Také z formací Twin Diamonds nebo Tidal Wave jsou Slip (nebo Slither) a Centers Slip (nebo Centers Slither) zcela odlišné figury!

https://www.ceder.net/def/slipslideswingslither.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.