Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Mini-Wave eller Couple.

Varje dansare arbetar som om de vore ett Couple; alla Wheel & Deal.

En Mini-Wave slutar i Facing Dancers; ett Couple slutar i Tandem Dancers.

Alternativ definition: Som en rörelse, Hinge & Roll.

Från en R-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Wheel
 efter
Från en L-H Mini-Wave:

 
 
före
Single Wheel
 efter
Från en Couple:

 
 
före
Single Wheel
 efter

Kommentarer:

Single Wheel 3 Times:

Single Wheel 3 Times:

 
före
Single Wheel 3 gånger
 
   
efter
1
 efter
2
 efter
3
(klart)

Det krävs lagarbete för att framgångsrikt dansa Single Wheel 3 Times.
  1. Gör callet första gången;
  2. Kolla att den resulterande formationen är 'vettig' (korrekt upplinjerade, symmetriskt och att dansarna verkar vara på rätt ställe);
  3. Omvärdera din position i den nya formationen (avgör med vem du skall arbeta nästa gång);
  4. Gör callet andra gången;
  5. Kolla att den resulterande formationen är 'vettig';
  6. Omvärdera din position;
  7. Gör callet den tredje (och sista) gångenl.

För de av er som aspirerar på att bli C4-dansare, fundera på vad som skulle hända från en 1x8 Line på callet "As Couples As Couples Single Wheel".

Hinge [Mainstream,A1]: 1/2 av en Trade.

Single Ferris Wheel [C3A] (Walt Wentworth 1974): Från en Mini-Wave Box. Leaders gör sin del av Single Wheel medan Trailers Extend & Single Wheel. Slutar i en Zero-Tag (Single Starting Double Pass Thru Formation). (Som en rörelse, Follow Thru & Roll)

Single Ferris Wheel:

 
 
före
Single Ferris Wheel
 efter

Single Turn & Deal [C4]: Från ett Couple eller en Mini-Wave. Som en rörelse, 1/4 In, Touch, och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Ett Couple slutar i Tandem dansare; en R-H Mini-Wave slutar i dansare som tittar på varandra; en L-H Mini-Wave slutar i dansare rygg mot rygg.

Single Turn & Deal:

 
 
före
Single Turn & Deal
 efter

Se också Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

https://www.ceder.net/def/singlewheel.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.