Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace 2 x 2.

Leaders Box Circulate 2x and 1/4 In (Box Transfer), Trailers Box Circulate, 1/4 In, and Box Circulate.

Končí v 2 x 2.

 
před
Single Checkmate
 po
 
před
Single Checkmate
 po

Poznámky:
  • Původní Trailers nemohou dělat Roll. Single Checkmate je Single verze Checkmate The Column [A2]. Všimněte si, že při Checkmate The Column nemohou dělat poslední dva Roll, protože jejich poslední část je Step Ahead.
  • Figura Single Checkmate byla historicky známá jako Split Checkmate, pokud měla být provedena na každé straně, a a Box Checkmate, pokud měla být provedena uprostřed nebo v nějakém Box.

Cheat: Box Counter Rotate 1/4; Box Circulate. Ani při tomto cheatu nemohou dělat původní Trailers Roll. Některé zdroje uvádějí cheat jako Box Circulate; Box Counter Rotate 1/4, což dává zdání, že všichni mohou dělat Roll.

Checkmate The Column [A2] (H.P. Williams 1975): Z formace Columns. První dva tanečníci Circulate o 4 místa & 1/4 In, poslední dva Circulate twice, 1/4 In, & Circulate. Normální Columns končí v Parallel Two-Faced Lines.

Viz také Single CONCEPT [C3A,C3B,C4].

https://www.ceder.net/def/singlecheckmate.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.