Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Scatter Circulate [C3A]
 
 
Från Parallel Two-Faced Lines och andra tillämpliga 2 x 4 formationer (såsom Facing Lines, Back-to-Back Lines och några T-Bones).

Ends Split Circulate medan Out-facing Centers Crossover Circulate medan In-facing Centers Concentric (Box) Crossover Circulate.

Parallel Two-Faced Lines slutar i Parallel Waves.

Från Parallel Two-Faced Lines:

 
 
före
Scatter Circulate
 efter
Från en T-Bone uppställning :

 
 
före
Scatter Circulate
 efter

Kommentarer:
  • In-Facing Centers del dansas vanligen som en Jaywalk, och därför bör dansarna peka på varandra innan de går.
  • Från Parallel Lines, är Scatter Circulate ekvivalent med Stretched Box Circulate.

Funny Scatter Circulate  (from Parallel 3 & 1 Lines)

 
 
före
Funny Scatter Circulate
 efter

Ovanstående exempel är ett exempel på Funny när det inte är de som tittar på varandra som gör callet. De dansare som kan röra sig är de som kan göra callet på det normala sättet utan att hamna på samma position som en annan dansare.

Go First Class [C4]: Från Parallel Waves och andra tillämpliga formationer. Leaders Switch the Wave medan Center Trailers Concentric (Box) Crossover Circulate medan End Trailers Split Circulate. Parallel Waves slutar i Parallel Two-Faced Lines.

 
före
Go First Class
 efter

https://www.ceder.net/def/scattercirc.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.