Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Parallel Waves.

Leaders 1/2 Split Circulate, Circulate två gånger och gör sista halva delen av en Split Circulate medan Trailers Extend, Hinge, Box Circulate två gånger, Hinge och Extend.

Slutar i Parallel Waves.

 
före
Rotary Circulate
 efter

Danstips: Trailers del dansas ofta som Extend, Hinge, Box Counter Rotate 1/2 (håll i samma person!), Hinge och Extend.

Kommentarer:

Varianter: Callern kan peka ut antingen Ends eller Centers att göra Circulate ett olika antal positioner (dvs, Rotary Circulate But Centers Circulate 3 spots).

Fusk: Follow Thru; Circulate två gånger; Any Shoulder 1/2 Tag.

Contour The Line [C4]: Från en generaliserad Line. Hinge; Box Circulate två gånger; Hinge. Slutar i en Wave eller Inverted Line. Detta är ett 4-delars call.

     
före
Contour The Line
 efter
Hinge
 efter
Box Circulate två gånger
 efter
Hinge
(klart)

https://www.ceder.net/def/rotarycirc.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.