Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Rotary Spin [C1]: Z formace Eight Chain Thru (a Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave and Cast Off 3/4. Končí v Parallel R-H Waves.

Rotary anything [C2]: Z formace Eight Chain Thru (a Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave a provedou figuru anything. Koncová formace (závislá na anything figuře) mohou být Parallel Lines, Diamonds, Hourglass atd.

Rotary Spin

 
   
před
Rotary Spin
 po
Right Pull By &
Centers Step to L-H Wave
 po
Outsides Courtesy Turn & Roll
jako Centers Cast Off 3/4
(hotovo)

Rada: po Right Pull By si připravte levou ruku!

Rotary Mix

 
   
před
Rotary Mix
 po
Right Pull By &
Centers Step to L-H Wave
 po
Outsides Courtesy Turn & Roll
jako Centers Mix
(hotovo)

Poznámka: předtím, než provedete figuru anything, musíte dostoupit do levé vlny.

Single Rotary Spin [C3A]: Z formace Single Eight Chain Thru. Right Pull By; Centers Step To A L-H Mini-Wave and Cast Off 3/4, Outsides Left-face U-Turn Back (Single Courtesy Turn) and Roll. Končí v R-H Wave.

Rotary Spin The Windmill [obsolete]: Z formace Eight Chain Thru (nebo Parallel R-H Waves). Right Pull By; Outsides Courtesy Turn & Roll, Centers Step To A L-H Wave; všichni Spin The Windmill Forward (Ends Circulate 2 As You Are). Končí v Parallel R-H Waves. Dle našeho názoru by se tato figura neměla používat, protože tanečníci mohou tento název chápat také jako Rotary Spin následované The Windmill [C1].

https://www.ceder.net/def/rotary.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.