Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Right And Left Thru [Basic]
 
 
Z formace Facing Couples (nebo R-H Mini-Wave).

  1. Right-Hand Pull By (podejte si ruce, zatáhněte a projděte tak, abyste skončili zády k sobě);
  2. Courtesy Turn.

Ends in Facing Couples.

Right And Left Thru
 
   
before
Right And Left Thru
 after
Right-Hand Pull By
 after
Courtesy Turn
(done)

Poznámky:
  • Spojte obě dvě části do jednoho plynulého pohybu. Zatímco budete dělat Right Pull By, dejte před sebe svou levou ruku a pravou za sebe, abyste navázali Courtesy Turn.

https://www.ceder.net/def/rightandleftthru.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.