Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reverse Crazy CONCEPT [C2]
 
 

 1. Centers gör det givna callet;
 2. varje sida gör det givna callet;
 3. Centers gör det givna callet;
 4. varje sida gör det givna callet.

Detta är ett 4-delars Concept.

3/4 Reverse Crazy Follow Thru:

 
     
före
3/4 Reverse Crazy
Follow Thru
 efter
Centers Follow Thru
 efter
varje sida Follow Thru
 efter
Centers Follow Thru
(klart)

Kommentar: Det korrekta sättet att fraktionalisera Reverse Crazy är att placera fraktionen före ordet Reverse. 3/4 Reverse Crazy är inte samma som Reverse 3/4 Crazy. 3/4 Reverse Crazy betyder att göra 3/4 av 'Centers, varje sida, Centers, varje sida' (vilket blir Centers, varje sida, Centers). Reverse 3/4 Crazy betyder omvänd ordning på 3/4 Crazy (varje sida, Centers, varje sida); sålunda är omvänd ordning på 3/4 Crazy samma som 3/4 Crazy.

JÄMFÖR FÖLJANDE (Från Facing Lines):

 • Reverse Crazy Flutter Wheel:
  Centers Flutter Wheel, varje sida Flutter Wheel, Centers Flutter Wheel, varje sida Flutter Wheel.
 • Crazy Reverse Flutter Wheel:
  Varje sida Reverse Flutter Wheel, Centers Reverse Flutter Wheel, varje sida Reverse Flutter Wheel, Centers Reverse Flutter Wheel.

JÄMFÖR FÖLJANDE (Från Parallel Left-Hand Waves):

 • 3/4 Reverse Crazy 1/4 Thru:
  Centers 1/4 Thru, varje sida (varje Diamond) 1/4 Thru, Centers 1/4 Thru.
 • 1/4 Reverse Crazy 3/4 Thru:
  Centers 3/4 Thru.

Se också Crazy CONCEPT [C2].

https://www.ceder.net/def/reversecrazy.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.