Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från tillämpliga formationer.

Center 4 gör det första anything callet och de resulterande Ends (på dessa Center 4) rör sig bort från Center på uppställningen utan att ändra sin ansiktsriktning (dvs, Stable). De andra dansarna (ursprungliga Outsides) arbetar runt Very Centers för att göra det andra anything callet och slutar så nära som möjligt till de positioner som lämnats av resulterande Ends på Center 4.

Reverse Checkpoint Recycle By Touch 1/4:

 
   
före
Reverse Checkpoint
Recycle By Touch 1/4
 efter
Centers Recycle och
de resulterande Ends glider iväg från mitten
 efter
ursprungliga Outsides arbetar runt
Very Centers för att göra en Touch 1/4
(klart)
Reverse Checkpoint 1/4 Thru By Follow Thru:

 
   
före
Reverse Checkpoint
1/4 Thru By Follow Thru
 efter
Centers 1/4 Thru och
de resulterande Ends glider iväg från mitten
 efter
ursprungliga Outsides arbetar runt
Very Centers för att göra en Follow Thru
(klart)

Danstips: De ursprungliga Outsides bör vanligen vänta tills Centers nästan har gjort klart det första anything callet, så att det finns tillräckligt med utrymme för Outsides att utföra det andra anything callet.

Notera: De ursprungliga Center 4 blir Very Centers och Very Outsides på den slutliga formationen.

Checkpoint anything By anything [C2] (Lee Kopman 1982): Från en 1 x 8, Point-to-Point Diamonds eller andra tillämpliga formationer där det finns Centers på varje sida. Centers på varje sida arbetar tillsammans, koncentriskt, runt Very Center dansarna, för att göra det första anything callet (slutar om möjligt så att de har ändrat långaxeln på startformationen); Återstående Outsides (2 eller 4 dansare) rör sig till Center (utan att ändra ansiktsriktning) och arbetar med de ursprungliga dansarna som är närmast Center för att göra det andra anything callet. Checkpoint anything By anything [C2]

https://www.ceder.net/def/reversecheckpoint.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.