Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Wave-Based Triangle eller Tandem-Based Triangle.

Gå framåt till nästa Triangle position och byt din ansiktsriktning (genom att vrida dig mot mitten på din Triangle) 90° eller 180° vad som behövs för att ändra en Tandem-Based Triangle till en Wave-Based Triangle eller vice versa.

Från Wave-Based Triangles:

Från en R-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter
Från en L-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter

Från Tandem-Based Triangles:

Från en R-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter
Från en L-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter

Kommentarer:

3 By 1 Triangle Reshape [C2]:

 
 
före
3 By 1 Triangle Reshape
 efter

https://www.ceder.net/def/reshape.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.