Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Mini-Wave Box (eller andra tillämpliga 2 x 2 om det är fraktionaliserat).

  1. 1/2 Zoom;
  2. Hinge;
  3. 1/2 Zoom;
  4. Hinge.

Slutar i en Mini-Wave Box. Reset är ett 4-delars call.

       
före
Reset
 efter
1/2 Zoom
(1/4)
 efter
Hinge
(1/2)
 efter
1/2 Zoom
(3/4)
 efter
Hinge
(klart)

Kommentarer:
  • Reset fraktionaliseras ofta.
  • När man dansar med phantoms, är det till hjälp att veta att Reset är ekvivalent med Box Circulate två gånger.

Cross Reset [C4]: Från en Mini-Wave Box. 1/2 Cross Zoom (Leaders Trail Off medan Trailers 1/2 Circulate); Hinge; 1/2 Cross Zoom; Hinge. Slutar i en Mini-Wave Box.

https://www.ceder.net/def/reset.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.