Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Twin Diamonds.

Very Centers Arm Turn 3/4 medan de andra Counter Rotate 1/4.

Slutar i Twin Diamonds.

 
före
Relocate The Diamond
 efter

Kommentar: Några böcker definierar Relocate The Diamond som Centers Fan The Top medan Outsides Counter Rotate 1/4. Detta följer inte den generaliserade regeln för Relocate (The formation) [C2] som den är definierad nedan. Vi anser att en sådan definition kan leda till att man callar Relocate The Diamond från diskutabla formationer som Facing Lines eller Trade By.

Relocate (The formation) [C2]: Från ett Hourglass, "H", Mini-Butterfly, Point-to-Point Diamonds, etc. Very Centers Arm Turn 3/4 medan de andra Counter Rotate 1/4. Symmetriska uppställningar slutar i startformationen roterad 90°.

 
före
Relocate The Hourglass
 efter
 
före
Relocate The "H"
 efter

https://www.ceder.net/def/relocatethediamond.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.