Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Regroup [C1]
 
 
Från Parallel Lines eller andra tillämpbara formationer.

Centers Trade & Roll medan Outsides 1/4 Out, Trade & Veer Out (Press Out).

Parallel Lines slutar i Facing Lines.

Från Parallel Lines:

 
   
före
Regroup
 efter
Centers Trade
medan Outsides 1/4 Out
 efter
Centers Roll
medan Outsides Trade & Veer Out
(klart)
Från Twin Diamonds:

 
   
före
Regroup
 efter
Centers Trade
medan Outsides 1/4 Out
 efter
Centers Roll
medan Outsides Trade & Veer Out
(klart)

Kommentarer:
  • Fastän Regroup kan göras från vilka som helst Parallel Lines, callas det nästan alltid från Lines rygg mot rygg. Detta görs primärt med tanke på flytet för Outside dansarna.
  • De 4 Outside slutar alltid med att titta på varandra på Outside.
  • Outsides bör alltid passera varandra med höger axel. Andra böcker kan definiera Outsides del som 1/4 Out & Cross Cast Back [C1] (som sålunda medför passering med vänster axel).

https://www.ceder.net/def/regroup.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.