Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag.

Very Centers och de dansare på Outside de tittar direkt på Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 runt på utsidan; Center 6 Trade; Very Outsides och Very Centers Phantom Hourglass Circulate.

Slutar i Parallel Lines eller Parallelogram Parallel Lines (om dansarna kommer till samma position).

     
före
Reactivate
 efter
Very Centers och Facing Dancers Pass Thru
medan End of Center Line Counter Rotate 1/4
 efter
Center 6 Trade
 efter
Very Outsides och Very Centers
går upp (Phantom Hourglass Circulate)
(klart)

Tips:
  • Dansarna som gör Pass Thru bör peka på varandra innan de rör sig.
  • Var noga med att inte blanda ihop Reactivate med Reaction. En del dansare ropar 'Toe' när callet är Reactivate ('Reac-TOE-vate') och 'Shun' när callet är ('Reac-SHUN').

Cross Reactivate [C3B]: Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag. Samma som Reactivate, utom att Very Centers Diagonal Pass Thru med den dansar på Outside de tittar på diagonalt. Slutar i Parallel Lines eller Parallelogram Parallel Lines.

anything (Cross) Reactivate [C3B]: Gör anything callet och utelämna den slutliga Extend, gör sen en full (Cross) Reactivate. Anything callet är vanligen en Scoot Back variant av ett Tagging call.

   
före
Tag (Back) Reactivate
 efter
Tag Back To A Wave To A Wave
 efter
Reactivate
(klart)

Se också anything Reaction [C3A].

https://www.ceder.net/def/reactivate.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.