Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Mini-Wave Box, Tandem Couples eller tillämpliga 2 x 2 T-Bones.

Trailers 1/2 Box Circulate och Phantom Run (Reverse Flip) medan Leaders Box Circulate 1 & 1/2.

En Mini-Wave Box slutar i en Wave; ett T-Bone 2 x 2 slutar vanligen i en Diamond; Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

Från en Mini-Wave Box:

 
 
före
Reach Out
 efter
Från Tandem Couples:

 
 
före
Reach Out
 efter
Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Reach Out
 efter
 

Kommentarer:
  • Trailers klappar lätt varandras innerhand när de flippar ut.
  • Ursprungliga Leaders kan inte göra Roll.
  • Från en R-H Mini-Wave Box, är Reach Out koreografiskt ekvivalent med Turn To A Line [C2].

Cross Reach Out [NOL]: Trailers 1/2 Box Circulate och Phantom Cross Run (Trade and Spread) medan Leaders Box Circulate 1 & 1/2. Ekvivalent med Scoot Apart (definierat nedan).

Scoot Apart [C4] (Jim Davis 1977): Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Trailers Extend, Trade & Spread medan Leaders Box Circulate 1 & 1/2. En Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line.

Cross Scoot Apart [C4] (Jim Davis 1977): Trailers Cross Extend, Trade & Spread medan Leaders Box Circulate 1 & 1/2. En Mini-Wave Box slutar i en Wave med motsatt handfattning.

Criss Cross Scoot Apart [C4]: Trailers Cross Extend, Trade & Spread medan Leaders Box Circulate & Cross Extend. En Mini-Wave Box slutar i en Two-Faced Line med motsatt handfattning.

https://www.ceder.net/def/reachout.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.