Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Oddly any CONCEPT anything CONCEPT [C3B]:
Rozděle si figuru anything na jednotlivé části.
Na každou lichou část aplikujte any Concept, sudé části provádějte normálně.

Evenly any CONCEPT anything CONCEPT [C3B]:
Rozděle si figuru anything na jednotlivé části.
Na každou sudou část aplikujte any Concept, liché části provádějte normálně.

Části jednotlivých figur jsou součástí našich definic. Viz také Calls with Parts.

Například Oddly Tandem Swing & Mix znamená Tandem Swing, normálně Centers Cross Run, Tandem Centers Trade.

Oddly Tandem Remake:

 
     
před
Oddly Tandem Remake
 po
Tandem Right Arm Turn 1/4
 po
(normal) Left Arm Turn 1/2
 po
Tandem Right Arm Turn 3/4
(hotovo)

 
před
Oddly Single Grand Cross Trade & Wheel
 
   
po
Single As Couples Hinge
 po
(normal) Center 6 Trade
 po
Single As Couples Step & Fold
(hotovo)

 
před
Oddly Once Removed Reset
 
     
po
Once Removed 1/2 Zoom
 po
(normal) Hinge
 po
Once Removed 1/2 Zoom
 po
(normal) Hinge
(hotovo)
Evenly Tandem Reset:

 
před
Evenly Tandem Reset
 
     
po
1/2 Zoom
 po
Tandem Hinge
 po
1/2 Zoom
 po
Tandem Hinge
(hotovo)

 
 
před
Evenly As Couples Pass "Z" Axlet
 po
Pass Thru
 
   
po
As Couples Ends Cross Cast Back
 po
(normal) Trade
 po
As Couples Centers Trade
(hotovo)

Historicky
Oddly bylo známo jako Random, a
Evenly bylo známo jako Reverse Random.

Randomize Between any CONCEPT And any CONCEPT anything [C4] (Vic Ceder): Proveďte liché části figury za použití prvního CONCEPT a sudé části figury za použití druhého CONCEPT.

Viz také

https://www.ceder.net/def/random.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.