Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací.

1/4 In:
Otočte se na místě o 90° k tanečníkovi vedle sebe.
Končí ve formaci Facing Dancers (tanečníků koukajících se na sebe).

1/4 Out:
Otočte se na místě o 90° od tanečníka vedle sebe.
Končí ve formaci Back-to-Back Dancers (tanečníci zády k sobě).

1/4 In:
 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po

1/4 Out:
 
před
1/4 Out
 po
 
před
1/4 Out
 po
 
před
1/4 Out
 po

Poznámky:

Pokud se díváte přímo do nebo od středu čtverylky, nemůžete provést 1/4 In ani 1/4 Out.

Odtud nikdo nemůže udělat 1/4 In ani 1/4 Out.

Obecně platí, že 1/4 In (or Out) znamená otočení o 1/4 k (nebo od) středu té nejmenší pod-formace, ve které máte střed. Každý tanečník si tento středový bod hledá sám za sebe. Abyste nalezli středový bod, rozdělte si celou formaci na stejně velké pod-formace tak dlouho, dokud nezískáte tu nejmenší možnou, ve které umíte definovat středový bod pro všechny tanečníky této formace.

Jestliže formace osmi tanečníků nemůže být rozdělena výše uvedeným způsobem, pracujte relativně ke středu čtverylky.

 
před
1/4 In
 po
 
před
1/4 In
 po

Přestože figura 1/4 In | Out je primárně definovaná z Couple nebo Mini-Wave, může být provedena z jakékoliv formace, pro kterou mohou aktivní tanečníci nalézt střed.

  1. Najděte nejmenší pod-formaci, která má středový bod, a pak
  2. proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (v případě 1/4 In) nebo od (v případě 1/4 Out) tohoto středového bodu.
  3. Z formace T-Bone 2x4 pracujte v každé 2x2 pod-formaci.

 
před
1/4 In
 po

Z výše uvedené výchozí formace může být 1/4 In | Out dilema. U figur pro dva lidi, jako jsou Partner Trade, Partner Tag nebo Single Wheel, totiž platí, že tanečníci normálně provádějí figuru s tím, s kým jsou v páru. Nicméne, výše uvedené pravidlo č. 3 nám říká, že Centers pracují s těmi venku, nikoliv spolu uprostřed. Je to proto, že 1/4 In | Out nejsou ve skutečnosti figury pro dva tanečníky, jak by si někdo mohl myslet, ale pro jednoho tanečníka a střed formace!

Každý jednotlivý tanečník může provést 1/4 In | Out, pokud má k dispozici středový bod. Najděte tento bod a otočte se o 1/4 směrem k němu nebo od něj. Protože je tento rozdíl hůře uchopitelný, doporučujeme callerům, aby se takovým situacím vyhýbali (pokud tedy zrovna neprocvičujete hůře uchopitelné kombinace), a explicitně řekli, o co jim jde. Můžete například říct: (Working on) each side, 1/4 In | Out, nebo Centers 1/4 Out následované Ends 1/4 In. Nebo můžete použít povely Face In a Face Out, které mají referenční bod uprostřed čtverylky.

Face In | Out [MSV]: Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
1/4 In

po
1/4 Out

po
Face In

po
Face Out

1/4 Right | Left [NOL]: Otočte se na místě o 90° doprava | doleva. Také známé jako Face Right | Left.

3/4 In | Out [NOL]: Z Couple nebo Mini-Wave. Otočte se na místě o 270° směrem k (In) nebo od (Out) tanečníka vedle sebe. Při 3/4 In končí tanečníci zády k sobě; Při 3/4 Out končí tanečníci čelem k sobě. V praxi jsou tyto figury používané velmi zřídka, ale občas jsou použité jako součást definice jiné figury.

https://www.ceder.net/def/quarterinout.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.