Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från ett Couple, Mini-Wave eller annan tillämplig formation.

1/4 In:
Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid.
Slutar i Facing Dancers.

1/4 Out:
Vrid 90° på stället bort från dansaren bredvid.
Slutar i dansare rygg mot rygg.

1/4 In:
 
före
1/4 In
 efter
 
före
1/4 In
 efter
 
före
1/4 In
 efter

1/4 Out:
 
före
1/4 Out
 efter
 
före
1/4 Out
 efter
 
före
1/4 Out
 efter

Kommentarer:

Om du tittar direkt mot eller bort från mittpunkten, kan du inte göra en 1/4 In eller 1/4 Out.

Härifrån, kan ingen göra en 1/4 In eller 1/4 Out.

I allmänhet, betyder 1/4 In (eller Out) att vrida sig 1/4 mot (eller bort från) mitten på den minsta delformation där det finns en mittpunkt. Varje dansare avgör individuellt denna mittpunkt. För att avgöra mittpunkten mot vilken man arbetar, börja dela hela formationen (halvera) i lika stora delformationer tills du får den minsta möjliga delformation där man kan identifiera en mittpunkt för alla dansarna i denna delformation.

Om 8-dansare formationen ej kan halveras på det sätt som tidigare beskrivits, arbeta mot mitten av hela uppställningen.

 
före
1/4 In
 efter
 
före
1/4 In
 efter

Fastän 1/4 In | Out primärt är definierat från ett Couple eller Mini-Wave, kan 1/4 In | Out göras från vilken som helst formation där det finns aktiva dansare som kan hitta en referenspunkt.

  1. Hitta den minsta delformation där du har en referenspunkt, sedan
  2. Vrid 1/4 på stället mot (om 1/4 In) eller bort från (om 1/4 Out) referenspunkten.
  3. Från en T-Bone 2x4 formation, arbeta i varje 2x2.

 
före
1/4 In
 efter

Från startformationen ovan, ger 1/4 In | Out ett dilemma. För 2-dansare calls som Partner Trade, Partner Tag eller Single Wheel, arbetar dansarna normalt med den andra dansaren med vilken man bildar ett Couple. Ändå säger regel #3 ovan att för 1/4 In | Out arbetar Centers på varje sida i stället för med den andra Center bredvid. Förklaringen är att 1/4 In | Out inte egentligen är ett 2-dansare call som man skulle kunna tro -- det är ett 1-dansare call med en referenspunkt!

Vilken som helst individuell dansare kan göra 1/4 In | Out om de har en referenspunkt. Hitta referenspunkten och vrid sedan 1/4 mot eller bort från den. Eftersom en sådan distinktion är något esoterisk, så råder vi caller att undvika den situationen  (såvida du inte gillar att göra workshop på esoteriska användningar av call) genom att uttryckligen säga vad du vill. Till exempel kan du säga (Working on) each side, 1/4 In | Out eller Centers 1/4 Out följt av Ends 1/4 In. Eller, kan du använda termer som Face In och Face Out, för vilka referenspunkten är mittpunkten på hela uppställningen.

Face In | Out [MSV]: Vrid individuellt 1/4 på stället in mot (Face In) eller ut från (Face Out) mitten på uppställningen.

JÄMFÖR FÖLJANDE
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
     
efter
1/4 In
 efter
1/4 Out
 efter
Face In
 efter
Face Out

1/4 Right | Left [NOL]: Vrid 90° på stället åt höger | vänster. Också känt som Face Right | Left.

3/4 In | Out [NOL]: Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 270° på stället mot (In) eller bort från (Out) dansaren bredvid. 3/4 In slutar i dansare rygg mot rygg; 3/4 Out slutar i Facing Dancers. I praktiken callas dessa call sällan men används ibland som en del av en definition på andra call.

https://www.ceder.net/def/quarterinout.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.