Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z vhodných formací 2 x 2 a vhodných "Z" (tedy "Z" získané z Wave po Ends Fold).

Leaders Peel Off | Trail Off, Trailers (Step Ahead v případě potřeby) & Hinge.

Pokud není provedeno z T-Bone, končí v Diamond.

Z Tandem Couples:

 
 
před
Peel To A Diamond
 po
Z "Z":

 
 
před
Peel To A Diamond
 po
Z Mini-Wave Box:

 
 
před
Trail To A Diamond
 po
Z T-Bone Box:

 
 
před
Trail To A Diamond
 po

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders flip away (180°) směrem od středu své formace čtyř tanečníků a krok dopředu, pokud je potřeba, the Trailers krok doptředu, pokud je potřeba a U-Turn Back tak, že se točí směrem od středu své formace. Výchozí Non-T-Bone formace končí vždy v Line.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

https://www.ceder.net/def/peeltoadiamond.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.