Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a z formace "Z".

Jako jeden pohyb Leaders flip 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků a krok dopředu v případě potřeby. Trailers krok dopředu v případě potřeby a U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků.

Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line.

Poznámky:
  • Výraz 'krok dopředu v případě potřeby' znamená, že můžete udělat krok dopředu, aby koncová formace byla vystředěná a kompaktní, se všemi tanečníky na pomyslné čáře procházející středem původní výchozí formace. To znamená, že non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line, a T-Bone výchozí formace obvykle končí v Diamond.
  • Všichni se točí o 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků. To je důležité v případě, že caller řekne Roll [Plus]. Po Peel Off mohou všichni dělat Roll. Naše definice používá výraz 'jako jeden pohyb...' právě proto, aby mohli všichni dělat Roll.
  • Z non-T-Bone výchozí formace se po dokončení figury chytněte za ruce s dalšími tanečníky v Line of 4. Chytejte svého budou partnera za ruku hned, jak je to možné (když zazní Peel Off, tak Leaders mohou hned dát ruku za sebe svou vnější ruku a Trailers dát před sebe křížem svou vnitřní ruku a chytnout se).
  • Leaders se stanou Ends, Trailers se stanou Centers.

Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Peel Off
 po
Z Tandem Couples:

 
 
před
Peel Off
 po
Z L-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z R-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z T-Bone 2 x 2:
(používáno na C1 a výše)

 
 
před
Peel Off
 po

Více poznámek:
  • Figura Peel Off může být také vnímána jako 1/4 Out; As Couples Roll.
  • Figura Peel Off může být také callerována z formací, ve kterým nejsou aktivní tanečníci v boxu. Například z formace Twin Diamonds může zaznít povel Points Peel Off. V takovém případě se jako referenční bod používá střed čtverylky. Jinými slovy představte si, že jste v boxu, jehož střed je ve středu čtverylky.

Points Peel Off:

 
 
před
Points Peel Off
 po

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973): Z vhodných formací 2x2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers krok dopředu; všichni Fan The Top. Končí ve Wave.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966): Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973): Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Extend v případě potřeby and Hinge. Končí v Diamond.

Single Peel Off [C4]: Z formací Couple a Mini-Wave. U-Turn Back směrem od partnera.

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963): Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off & Roll and Step Forward, Trailers jdou za Leader jako při Cloverleaf. Končí ve formaci Single Double Pass Thru (Zero Tag).

https://www.ceder.net/def/peeloff.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.