Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or a "Z". EN: 10
Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a z formace "Z". CZ: 10

As one movement, Leaders flip 180° away from the center of the 4-dancer formation and step forward if necessary as the Trailers step forward if necessary and U-Turn Back by turning away from the center of the 4-dancer formation. EN: 20
Jako jeden pohyb Leaders flip 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků a krok dopředu v případě potřeby. Trailers krok dopředu v případě potřeby a U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků. CZ: 20

A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. EN: 30
Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line. CZ: 30

Poznámky:

Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Peel Off
 po
Z Tandem Couples:

 
 
před
Peel Off
 po
Z L-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z R-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z T-Bone 2 x 2:
(used only at C1 or above) EN: 80
(používáno na C1 a výše) CZ: 80

 
 
před
Peel Off
 po

Více poznámek:

Points Peel Off:

 
 
před
Points Peel Off
 po

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973):
From an applicable 2x2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Step Forward if necessary; all Fan The Top. A Non-T-Bone starting formation ends in a Wave. EN: 538
Z vhodných formací 2x2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers krok dopředu; všichni Fan The Top. Končí ve Wave. CZ: 538

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962):
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or "Z". As one movement, Leaders step forward if necessary, run (180° toward the center of the 4-dancer formation) & veer out as the Trailers step forward if necessary and Trade (passing left-shoulders if facing the same direction). A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. In particular, a Mini-Wave Box ends in a Two-Faced Line, and Tandem Couples end in a One-Faced Line. Trail Off is a Cross Peel Off. EN: 348
Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 348

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 346
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 346

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Extend if necessary and Hinge. Ends in a Diamond. EN: 723
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Extend v případě potřeby and Hinge. Končí v Diamond. CZ: 723

Single Peel Off [C4]:
From a Couple or Mini-Wave. U-Turn Back by turning away from your partner. EN: 724
Z formací Couple a Mini-Wave. U-Turn Back směrem od partnera. CZ: 724

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963):
From a Mini-Wave Box, Tandem Couples, or applicable "Z". As one movement, Leaders Peel Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem (i.e., Step Ahead, Peel Off, & Roll). Ends in a Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out. EN: 725
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off & Roll and Step Forward, Trailers jdou za Leader jako při Cloverleaf. Končí ve formaci Single Double Pass Thru (Zero Tag). CZ: 725

https://www.ceder.net/def/peeloff.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.