Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Facing Couples (eller en R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Slutar i en L-H Wave.

Alternativ definition:
Pass Thru; Face Your Partner; Left Step To A Wave.

Från Facing Couples:

 
     
före
Pass The Sea
 efter
Pass Thru
 efter
1/4 In
 efter
Left Touch
(klart)
Från en R-H Wave:

 
     
före
Pass The Sea
 efter
Pass Thru
 efter
1/4 In
 efter
Left Touch
(klart)

Kommentarer:

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry och Clarence Watson 1959): Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid 90° på stället mot dansaren bredvid. Slutar i Facing Dancers.

Touch [NOL]: Från Facing Dancers. Stig framåt och åt vänster för att sluta höger axel mot höger axel och handfattning med högerhänderna. En Touch 1/4 [Basic] är en Touch följt av en Arm Turn 1/4.

Left Touch [NOL]: Från Facing Dancers. Stig framåt och åt höger för att sluta med vänster axel mot vänster axel och handfattning med vänsterhänderna.

Pass The Ocean [Mainstream] (Holman Hudspeth 1965): Från Facing Couples. Pass Thru; 1/4 In; Touch (Step To A R-H Wave). Slutar i en R-H Wave.

https://www.ceder.net/def/passthesea.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.