Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Facing Couples (nebo R-H Wave).

Pass Thru; 1/4 In; Left Touch.

Končí v L-H Wave.

Alternativní definice:
Pass Thru; Face Your Partner; Left Step To A Wave.

Z Facing Couples:

 
     
před
Pass The Sea
 po
Pass Thru
 po
1/4 In
 po
Left Touch
(hotovo)
Z R-H Wave:

 
     
před
Pass The Sea
 po
Pass Thru
 po
1/4 In
 po
Left Touch
(hotovo)

Poznámky:

1/4 In [A1] (Jim Faulkenberry a Clarence Watson 1959): From a Couple or Mini-Wave. Otočte se namístě o 90° směrem k tanečníkovi vedle sebe. Končí ve Facing Dancers.

Touch [NOL]: Z formace Facing Dancers. Krok dopředu a trochu doleva tak, abyste skončili vedle sebe, pravé ruce spojené. Figura Touch 1/4 [Basic] je Touch následovaná Arm Turn 1/4.

Left Touch [NOL]: Z formace Facing Dancers. Krok dopředu a trochu doprava tak, abyste skončili vedle sebe, levé ruce spojené.

Pass The Ocean [Mainstream] (Holman Hudspeth 1965): Z formace Facing Couples. Pass Thru; 1/4 In; Touch (Step To A R-H Wave). Končí v R-H Wave.

https://www.ceder.net/def/passthesea.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.