Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Couple nebo Mini-Wave.

Na místě se otočte o 1/4 k tanenčíkovi vedle sebe (1/4 In), pak Pass Thru.

Končí v Back-to-Back Dancers.

Z Couple:

 
   
před
Partner Tag
 po
otočce o 1/4 k sobě.
 po
Pass Thru
(hotovo)
Z Right-Hand Mini-Wave:

 
 
před
Partner Tag
 po
Z Left-Hand Mini-Wave:

 
 
před
Partner Tag
 po

Poznámky:
  • Partner Tag je figura pro dva tanenčíky (tan. Single) verze Tag The Line [Mainstream]. Line tvoří dva lidé a střed řady je tam, kde mají spojené ruce.
  • Při Pass Thru se vždy míjíte pravým ramenem, i když je výchozí formace Left-hand Mini-Wave.
  • Partner Tag končí v back-to-back.
  • Je mnohem jednodušší tancovat Partner Tag pokud už jste zvyklí na chytání se za ruce s nejbližším tanenčíkem ihned po provedení každé figury. Spojené ruce vám pomáhají uvědomit si vaši pozici ve formaci a s kým budete provádět následující figuru.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

  • 1/2 Partner Tag:
    Udělejte 1/2 Partner Tag (tzn. Turn 1/4 k tanečníkovi vedle sebe). Končí ve Facing Dancers. Partner Tag má dvě části: (1) 1/4 In; (2) Pass Thru.
  • Partner 1/2 Tag:
    Ve své Line of 2 udělejte 1/2 Tag The Line (tzn. Turn 1/4 to face and 1/2 Pass Thru (Step To A Wave)). Končí v Right-Hand Mini-Wave. Tuto kombinaci je lépe callerovat jako Single 1/2 Tag.

Horseshoe Turn [A1] (Doug Johnston 1965): Z formace Columns s Ends Facing Out a dalších vhodných formací. Ends Cloverleaf, Centers Partner Tag. Columns končí v Eight Chain Thru.

Tag The Line [Mainstream] (Willard Orlich 1969): Z libovolné Line of 4. Otočte se na místě o 1/4 směrem do středu line; Double Pass Thru. Končí ve formaci Single Completed Double Pass Thru.

Partner Trade [Basic]: Z formace Mini-Wave nebo Couple. Jděte dopředu po obloučku tak, abyste si vyměnili místo s tanečníkem vedle sebe. Přitom se otočíte o 180°. Pokud začínáte z Couple, míjíte se pravým ramenem. Formace Mini-Wave končí v Mini-Wave, Couple končí v Couple.

Partner Hinge [A1]: Z formace Mini-Wave nebo Couple. Udělejte 1/2 . Končí v Mini-Wave. Z formace Mini-Wave je Partner Hinge Arm Turn 1/4; z formace Couple je Partner Hinge 1/2 Partner Trade (jako jeden pohyb se na sebe podívejte a Step to a Right-hand Mini-Wave). Slovo 'Partner' je volitelné, slovo 'Hinge' je postačující pro popis pohybu, nicméně calleři většinou používají 'Partner Hinge' pro výchozí formaci Couple a a 'Single Hinge' pro Mini-Wave.

Snap [C4]: Partner Tag.

https://www.ceder.net/def/partnertag.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.