Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z vhodných formací(Facing Lines, Eight Chain Thru, nebo označení tanečníci (Heads nebo Sides) z formace Squared Set).

Pokud je to potřeba, tak jděte dopředu k tomu, na koho se koukáte, a pak Face Out (každý sám za sebe se otočí o 1/4 směrem od středu čtverylky.)

Z Squared Set:

 
 
před
Heads Pair Off
 po
Z Eight Chain Thru:

 
 
před
Pair Off
 po
Z Facing Lines:

 
 
před
Pair Off
 po

Poznámky:
  • Před Pair Off se na sebe musí tanečníci dívat.
  • Face Out je relativcní vzhledem ke středu čtverylky.
  • Historicky bylo Pair Off callerováno i z formace Starting Double Pass Thru. V takovém případě udělali Centers Pair Off and Step Ahead, pak původní Ends Step Ahead and Pair Off (tzn. Cross Concentric Pair Off). Toto použití Pair Off už není považováno za vhodné..

Face In | Out [MSV]: Individuálně proveďte Turn 1/4 na místě směrem k (Face In) nebo od (Face Out) středu čtverylky.

Divide & Pair [C4]: Z formace Starting Double Pass Thru, Trade By a dalších vhodných formací. Centers Pair Off, Ends 1/4 Out and Cross Fold. Columns končí v Eight Chain Thru formaci.

https://www.ceder.net/def/pairoff.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.