Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från den formation man får om från Parallel Two-Faced Lines Outsides gör en Concentric Follow Thru.

En Once Removed Diamond är en Diamond där du arbetar med de dansare som är i vartannat plan från dig.

Arbeta med de här dansarna i en Once Removed Diamond.

 
före
Once Removed Diamond Circulate
 efter
 
före
Once Removed Diamond Drop In
 efter
 
före
Once Removed Cut The Diamond
 efter

I exemplet ovan är Outsides trafikmönster att göra en Dodge inåt & Trade The Wave.

Notera: Once Removed Diamond call kan ofta dansas som Siamese Twosome [C3A].

Se också Once Removed CONCEPT [C2].

https://www.ceder.net/def/onceremoveddiamond.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.