Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Offset FORMACE je formace, která je rozdělena na dvě stejné sub-formace, které jsou vůči sobě posunuté podél oné dělící čáry.

Offset Column vypadá takto:

 
 
Pokud jste zde...   pracujte, jako byste byli zde.
Formace Offset (Parallel) Columns vypadá takto:

 
   
(12-Matrix)
Offset Columns
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Columns
(100% offset)
  V obou případech pracujte
jako byste byli zde.
Offset Line | Wave vypadá takto:

 
 
Pokud jste zde...   pracujte, jako byste byli zde.
Formace Offset (Parallel) Lines | Waves vypadá takto:

 
   
(12-Matrix)
Offset Lines | Waves
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Lines | Waves
(100% offset)
  V obou případech pracujte
jako byste byli zde.

Ve formaci Offset Lines | Waves by tanečníci nejblíže ke středu měli vztáhnout ruce a vzájmeně se dotknout. To pomůže lépe identifikovat, kdo s kým pracuje.

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Offset Columns Circulate

po
Offset Waves Circulate

Jiné formace také mohou tvořit offset:

 
 
Offset Diamonds  představte si, že jste zde
 
 
Offset Butterfly  představte si, že jste zde

Na C2 calleři většinou omezují použítí Offset FORMATION na jednoduché povely, které nemění tvar formace. Pokud figura mění tvar výsledné formace (tzn. nemůžete skončít na výchozích tanečních místech, protože formace se otočila o 90°) pak zachovejte průběh dělící čáry a směr posunutí. Další výsvětlení viz Appendix A.

Viz také

https://www.ceder.net/def/offsetclw.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.