Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

An Offset FORMATION is a formation which has been divided into two equal sub-formations that have been shifted some amount relative to the dividing line. EN: 10
Offset FORMACE je formace, která je rozdělena na dvě stejné sub-formace, které jsou vůči sobě posunuté podél oné dělící čáry. CZ: 10

An Offset Column looks like this: EN: 20
Offset Column vypadá takto: CZ: 20

 
 
If you are here... EN: 30
Pokud jste zde... CZ: 30
 
work as if you were here. EN: 40
pracujte, jako byste byli zde. CZ: 40
Offset (Parallel) Columns look like this: EN: 50
Formace Offset (Parallel) Columns vypadá takto: CZ: 50

 
   
(12-Matrix)
Offset Columns
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Columns
(100% offset)
 
In either case,
work as if you were here. EN: 60
V obou případech pracujte
jako byste byli zde. CZ: 60
An Offset Line | Wave looks like this: EN: 70
Offset Line | Wave vypadá takto: CZ: 70

 
 
If you are here... EN: 30
Pokud jste zde... CZ: 30
 
work as if you were here. EN: 40
pracujte, jako byste byli zde. CZ: 40
Offset (Parallel) Lines | Waves look like this: EN: 100
Formace Offset (Parallel) Lines | Waves vypadá takto: CZ: 100

 
   
(12-Matrix)
Offset Lines | Waves
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Lines | Waves
(100% offset)
 
In either case,
work as if you were here. EN: 60
V obou případech pracujte
jako byste byli zde. CZ: 60

In Offset Lines | Waves, Centermost dancers should reach forward or backward (if possible) to touch hands with the adjacent dancers in their distorted Line. This helps identify who is working with whom. EN: 120
Ve formaci Offset Lines | Waves by tanečníci nejblíže ke středu měli vztáhnout ruce a vzájmeně se dotknout. To pomůže lépe identifikovat, kdo s kým pracuje. CZ: 120

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Offset Columns Circulate

po
Offset Waves Circulate

Other formations can also be offset: EN: 130
Jiné formace také mohou tvořit offset: CZ: 130

 
 
Offset Diamonds 
imagine you are here EN: 140
představte si, že jste zde CZ: 140
 
 
Offset Butterfly 
imagine you are here EN: 140
představte si, že jste zde CZ: 140

At C2, the caller generally restricts Offset FORMATION calls to easy calls which are not shape-changers. If the given call is a shape changer (that is, you are unable to end on the same set of footprints because the original 2 x 4 has rotated by 90°), then retain the Shear Line and the Shift Direction. See Appendix A for a discussion on Shape-Changing. EN: 160
Na C2 calleři většinou omezují použítí Offset FORMATION na jednoduché povely, které nemění tvar formace. Pokud figura mění tvar výsledné formace (tzn. nemůžete skončít na výchozích tanečních místech, protože formace se otočila o 90°) pak zachovejte průběh dělící čáry a směr posunutí. Další výsvětlení viz Appendix ACZ: 160

Viz také

https://www.ceder.net/def/offsetclw.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.