Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Load The Boat [Plus]
 
 
Från Facing Lines eller andra tillämpliga formationer.

Centers
1.  Pass Thru;
2.  Face Out (vänd dig 1/4 på stället bort från mitten på uppställningen);
3.  Partner Trade;
4.  Pass Thru.
Ends
Gå framåt (använd Circulates) och passera 3 dansare (med höger axel) och omedelbart efter att ha passerat den tredje dansaren
Face In (vänd dig 1/4 på stället mot mitten på uppställningen).

Facing Lines slutar i en Eight Chain Thru.

Load The Boat är ett 4-delars call.

Från Facing Lines:
 
före
Load The Boat
 
     
efter
Centers Pass Thru
medan Ends passerar
den första dansaren
(1/4)
 efter
Centers Face Out
medan Ends passerar
den andra dansaren
(1/2)
 efter
Centers Partner Trade
medan Ends passerar
den tredje dansaren
(3/4)
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Face In
(klart)

Från Inverted Lines:
 
före
Load The Boat
 
     
efter
Centers Pass Thru
medan Ends passerar
den första dansaren
(1/4)
 efter
Centers Face Out
medan Ends passerar
den andra dansaren
(1/2)
 efter
Centers Partner Trade
medan Ends passerar
den tredje dansaren
(3/4)
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Face In
(klart)

Kommentarer:
 • Ofta vill callern att bara Ends eller Centers gör callet. Till exempel,
  • Just the Centers Load The Boat (bara Centers Load the Boat)
  • Ends (only) Load The Boat while Centers do something else (Endast Ends Load the Boat medan Centers gör något annat)
 • När startformationen är någon annan än Facing Lines, skall du inte nödvändigtvis förvänta dig att du tittar på någon vid slutet av callet (dvs, slutformationen kan vara ett T-Bone).
 • Ends kan inte starta i Columns. Det vill säga, Load The Boat kan inte göras från formationer som en 'starting' Double Pass Thru.
 • Normalt görs Load The Boat utan att man tar någon handfattning. Emellertid, när man lär sig callet eller dansar med oerfarna dansare, hjälper det ofta om Centers tar handfattning efter varje del, i synnerhet efter Face Out.
 • Ocean Wave regeln är tillämplig på Load The Boat. Till exempel, Load The Boat kan göras från en R-H Wave om 8.
 • Tips för Centers: Efter Face Out, ta en lätt handfattning med din nya Partner (detta gör din nya Partner medveten om dig och får lättare att orientera sig) innan ni gör Partner Trade.

Varianter:

 • Load The Boat, Centers To A Wave: Load The Boat, men Centers går 7/8 (dvs, Pass Thru, Face Out, Partner Trade, och 1/2 Pass Thru (dvs, Step To A Wave)).

Load The Boat But (Centers) anything [NOL]: Centers byter ut den sista Pass Thru mot anything callet.

anything The Boat [C4]: Gör anything callet; Finish Load The Boat (dvs, gör de sista 3/4 av Load The Boat: Centers Face Out, Partner Trade, och Pass Thru medan Ends passerar 2 dansare med höger axel och Face In).

https://www.ceder.net/def/loadtheboat.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.