Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z vhodných formací, ve kterých Outside 4 mohou udělat Circulate. Například Parallel Lines, Galaxy, Hourglass, Twin Diamonds, Thar atd.

Centers provedou figuru anything (pracují spolu uprostřed), Outsides Circulate.

Končí v různých formacích.

 
před
Lines Trail Off Thru
 po
Ends Circulate
jako Centers Trail Off
(hotovo)
 
před
Lines Wheel Thru Thru
 po
Ends Circulate
jako Centers Wheel Thru
(hotovo)


VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (Předpokládejme formaci Twin Diamonds):

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU (Předpokládejme formaci Twin Diamonds):

https://www.ceder.net/def/linesanythingthru.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.